Κατάστημα Αγλαντζιάς
: +357 22333913, 22333785
Κατάστημα Λατσιών: +357 22467866, 22467867
Αποθήκη Blumeco+357 22461077